جدید

خازن 2200UF 25V

6806

جدید

1,850 تومان

- +

 
بررسی تخصصی
مشخصاتنام
2200UF 10Vنام محصول
REAشرکت سازنده
20 میلیارتفاع
10 میلیقطر
85 درجهدرجه حرارت
بلندپایه

مقدار تخفیف

تعدادقیمتسود شما از این خرید
50 1,750 تومان بیش از 5,000 تومان
100 1,700 تومان بیش از 15,000 تومان

30 محصول مشابه یافت شد

منو