خازن MKT ـ 220 نانو - 1 کیلو وات

( 6240 )

1,450 تومان

اخطار: آخرین موجودی فعلی!