• اداپتور لب تاب/SONY/19.5V 4.1A

PCGA-AC19V10,PCGA-AC19V11, VGP-AC19V10,VGP-AC19V11, VGP-AC19V12, VGP-AC19V19

SONY VAIO PCG-FR Series

SONY VAIO PCG-GRS Series

SONY VAIO PCG-GRX Series

SONY VAIO PCG-NV Series

SONY VAIO PCG-R Series

SONY VAIO VGN-A Series

SONY VAIO VGN-AX Series

SONY VAIO VGN-BX Series

SONY VAIO VGN-C Series

SONY VAIO VGN-CR Series

SONY VAIO VGN-E Series

SONY VAIO VGN-FE Series

SONY VAIO VGN-FJ Series

SONY VAIO VGN-FS Series

SONY VAIO VGN-FZ Series

SONY VAIO VGN-N Series

SONY VAIO VGN-NR Series

SONY VAIO VGN-S3 Series

SONY VAIO VGN-S4 Series

SONY VAIO VGN-S5 Series

SONY VAIO VGN-SZ Series

اداپتور لب تاب/SONY/19.5V 4.1A

  • کد محصول: .
  • موجودی: در انبار
  • 120,263 تومان