• سوكت 2 پين تلفنRG11

 

.  مخصوص اتصال کابل خط تلفن میباشد   RG11 سوکت تلفن  

این سوکت 2 پین است و نسبت به سوکت گوشی تلفن کمی بزرگتر است 

سوكت 2 پين تلفنRG11

  • کد محصول: 5846
  • موجودی: در انبار
  • 150 تومان