• فیش چهار راه صلیبی

بیشترین استفاده این فیش مخصوص اتصال 2 آنتن به یک تلوزیون و یا انشعاب یک آنتن به چند تلوزیون میباشد، ویا اتصال بین راهی انواع فیش های آنتن رسیوری است.

 

فیش سر1: مادگی آنتن رسیوری 2عدد

فیش سر2: مادگی آنتن رسیوری 2عدد

جنس: فلزی

فیش چهار راه صلیبی

  • کد محصول: 2080
  • موجودی: در انبار
  • 4,505 تومان