UA-111044857-1

فیبر مدارچاپی

فیبر مدارچاپی

تصحیح جستجو

اسید مدارچاپي پودری/100 گرمي

اسید مدارچاپي پودری/100 گرمي

اسید مدارچاپی، اسید پرکلرودوفر، کلرید فریک، حلال مس  FeCl3 اسامی بالا همگی نام های مختلف اسیدی اس..

4,000 تومان

برد برد/GL

برد برد/GL

زمانی که یک طراح قصد طراحی یک مدار الکترونیکی را داشته باشد ، حالات مختلفی از آن را تست می کند . برا..

5,800 تومان

فیبر مدار چاپی 15*10 فایبرگلاس

فیبر مدار چاپی 15*10 فایبرگلاس

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

4,500 تومان

فیبر مدار چاپی 20*15 استخوانی

فیبر مدار چاپی 20*15 استخوانی

این فیبر از نوع استخوانی ، مخصوص مونتاژ پروژه های الکترونیکی و...   جنس فیبر..

8,750 تومان

فیبر مدار چاپی 20*15 فایبرگلاس دو رو
فیبر مدار چاپی 30*20 فایبرگلاس دو رو
فیبر مدار چاپی 30*20 فایبرگلاس/یک رو

فیبر مدار چاپی 30*20 فایبرگلاس/یک رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

15,800 تومان

برد سوراخدار 250 نقطه

برد سوراخدار 250 نقطه

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات..

850 تومان

برد سوراخدار 567 نقطه

برد سوراخدار 567 نقطه

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات..

1,800 تومان

برد سوراخدار 1000 نقطه

برد سوراخدار 1000 نقطه

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات..

2,600 تومان

برد سوراخدار 1650 نقطه

برد سوراخدار 1650 نقطه

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات..

3,900 تومان

برد سوراخدار 4000 نقطه

برد سوراخدار 4000 نقطه

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات..

6,900 تومان

اسپری پلاستیک پروتکت
فیبر مدار چاپی 30*20 استخوانی

فیبر مدار چاپی 30*20 استخوانی

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

فیبر مدارچاپی15*20 فایبر/یکرو

فیبر مدارچاپی15*20 فایبر/یکرو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

ماژیک مدار چاپی /دوسر

ماژیک مدار چاپی /دوسر

به کمک ماژیک میتوان خطوط را روی برد رسم کنید . دقت کنید که خطوط باید پر رنگ و توپر باشند و هیچگاه با..

نمایش 1 تا 21 از 21 (1 صفحه)