UA-111044857-1

وریستور

وریستوروریستور دیودی تلفن/P6KE200CA
وریستور/7D221

وریستور/7D221

Varistor; Voltage 140V Ac(Rms); SIZE:7mm   وریستور ها یا همان مقاومتهای تابع ولتاژ (VDR) قطعات..

180 تومان

14D271K/وریستور

14D271K/وریستور

Varistor; Voltage 175V Ac(Rms); SIZE:14mm   وریستور ها یا همان مقاومتهای تابع ولتاژ (VDR) قطعا..

650 تومان

07D391K/وریستور

07D391K/وریستور

Varistor; Voltage 250V Ac(Rms); SIZE:7mm وریستور ها یا همان مقاومتهای تابع ولتاژ (VDR) قطعات الکت..

140 تومان

10D391K/وریستور

10D391K/وریستور

وریستور ها یا همان مقاومتهای تابع ولتاژ (VDR) قطعات الکتریکی هستند که وظیفه اصلی‌شان حفاظت از مدارها..

295 تومان

20D391K/وریستور

20D391K/وریستور

Varistor; Voltage 250V Ac(Rms); SIZE:20mm   وریستور ها یا همان مقاومتهای تابع ولتاژ (VDR) قطعا..

850 تومان

10D431K/وریستور

10D431K/وریستور

Varistor; Voltage 275V Ac(Rms); SIZE:10mm وریستور ها یا همان مقاومتهای تابع ولتاژ (VDR) قطعات الک..

380 تومان

7D431K/وریستور

7D431K/وریستور

Varistor; Voltage 275V Ac(Rms); SIZE:7mm وریستور ها یا همان مقاومتهای تابع ولتاژ (VDR) قطعات الکت..

145 تومان

وریستور/14D431

وریستور/14D431

Varistor; Voltage 275V Ac(Rms); SIZE:14mm وریستور ها یا همان مقاومتهای تابع ولتاژ (VDR) قطعات الک..

350 تومان

10D471K/وریستور

10D471K/وریستور

Varistor; Voltage 300V Ac(Rms); SIZE:10mm وریستور ها یا همان مقاومتهای تابع ولتاژ (VDR) قطعات الک..

295 تومان

20D471K/وریستور

20D471K/وریستور

Varistor; Voltage 300V Ac(Rms); SIZE:20mm وریستور ها یا همان مقاومتهای تابع ولتاژ (VDR) قطعات الک..

680 تومان

7D471K/وریستور

7D471K/وریستور

Varistor; Voltage 300V Ac(Rms); SIZE:7mm وریستور ها یا همان مقاومتهای تابع ولتاژ (VDR) قطعات الکت..

155 تومان

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)