UA-111044857-1

مولتی لایر

مولتی لایر

مولتی لایر 100 نانو 100 ولت

مولتی لایر 100 نانو 100 ولت

این خازن نسبت به خازنهای عدسی دقیق تر و درصد خطا کمتری دارد. ..

85 تومان

مولتی لایر 100 پیکو 1 کیلو وات

مولتی لایر 100 پیکو 1 کیلو وات

این خازن نسبت به خازنهای عدسی دقیق تر و درصد خطا کمتری دارد. ..

88 تومان

مولتی لایر 470 پیکو 1 کیلو وات

مولتی لایر 470 پیکو 1 کیلو وات

این خازن نسبت به خازنهای عدسی دقیق تر و درصد خطا کمتری دارد...

55 تومان

مولتی لایر 680 پیکو فارد 2 کیلو وات
مولتی لایر47 پیکوفارد 1 کیلو وات

مولتی لایر47 پیکوفارد 1 کیلو وات

این خازن نسبت به خازنهای عدسی دقیق تر و درصد خطا کمتری دارد...

55 تومان

مولتی لایر 4.7 میکرو فارد  475

مولتی لایر 4.7 میکرو فارد 475

این خازن نسبت به خازنهای عدسی دقیق تر و درصد خطا کمتری دارد...

55 تومان

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)