خازن عدسی

خازن عدسی

این خازن ها معمولا به شکل عدس ساخته می شوند و از این رو به آن ها خازن های عدسی اطلاق می شود.خازن های عدسی قطب مثبت و منفی ندارند.ظرفیت آن ها به صورت کد رمز بر روی بدنه شان چاپ می شود.که نحوه ی محاسبه ی آن تقریباً شبیه مقاومت هاست.

مثلاً اگر بر روی بدنه ی خازنی نوشته شده باشد 472 ، منظور آن است که این خازن ظرفیت 4700 پیکوفاراد یا 4/7 نانو فاراد دارد.همان گونه که  ملاحظه می کنید دو عدد اول خوانده و به جای عدد سوم صفر قرار می دهیم.در این صورت ظرفیت خازن عدسی بر حسب پیکو فاراد به دست می آید که با تقسیم آن بر هزار ظرفیت خازن بر حسب نانو فاراد را می توان به دست آورد.در این گونه خازن ها معمولا ظرفیت بر حسب پیکو فاراد یا نانو فاراد محاسبه می شود.
یکی از کاربردهای مهم خازن عدسی، حذف نویز موجود در تغذیه مدارهاست.معمولا مدارات دیجیتالی به نوسانات ولتاژ تغذیه خیلی حساس هستند. بنابراین برای بهبود تغذیه، در نزدیکترین نقطه با آی سی های دیجیتال، از خازن عدسی استفاده می شود.


خازن 0.002 میکرو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 1 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 1 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 10 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 10 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 100 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 100 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 14 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 150 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 16 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 2.2 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 22 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 22 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 220 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 25 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 3 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 33 پیکو فاراد عدسی /50 ولت
خازن 4.7 نانو فاراد عدسی /50 ولت
خازن 44 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 47 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 47 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 5 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 560 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 68 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 680 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 7 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 8 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
نمایش 1 تا 27 از 27 (1 صفحه)

ویژه ها

Samsung UE32F5000AMSHD - Main AV - BN94-06784R - BN41-01955B - high_x13_eu_os
SD6830

SD6830

..

5,000 تومان 6,000 تومان

تک سوئیچ/TL1107AF130WQ

تک سوئیچ/TL1107AF130WQ

Technical/Catalog Information TL1107AF130WQ Vendor E-Switch Category..

260 تومان 280 تومان

رله 12 ولت/4117-U-Z

رله 12 ولت/4117-U-Z

Relé 4117-U-Z 2X10A DC12V Compativél Fiat Punto Módulo de direcç&atil..

3,800 تومان 4,200 تومان