خازن عدسی

خازن عدسی

این خازن ها معمولا به شکل عدس ساخته می شوند و از این رو به آن ها خازن های عدسی اطلاق می شود.خازن های عدسی قطب مثبت و منفی ندارند.ظرفیت آن ها به صورت کد رمز بر روی بدنه شان چاپ می شود.که نحوه ی محاسبه ی آن تقریباً شبیه مقاومت هاست.

مثلاً اگر بر روی بدنه ی خازنی نوشته شده باشد 472 ، منظور آن است که این خازن ظرفیت 4700 پیکوفاراد یا 4/7 نانو فاراد دارد.همان گونه که  ملاحظه می کنید دو عدد اول خوانده و به جای عدد سوم صفر قرار می دهیم.در این صورت ظرفیت خازن عدسی بر حسب پیکو فاراد به دست می آید که با تقسیم آن بر هزار ظرفیت خازن بر حسب نانو فاراد را می توان به دست آورد.در این گونه خازن ها معمولا ظرفیت بر حسب پیکو فاراد یا نانو فاراد محاسبه می شود.
یکی از کاربردهای مهم خازن عدسی، حذف نویز موجود در تغذیه مدارهاست.معمولا مدارات دیجیتالی به نوسانات ولتاژ تغذیه خیلی حساس هستند. بنابراین برای بهبود تغذیه، در نزدیکترین نقطه با آی سی های دیجیتال، از خازن عدسی استفاده می شود.


خازن 0.002 میکرو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 1 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 1 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 10 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 10 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 100 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 100 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 14 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 150 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 16 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 2.2 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 22 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 22 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 220 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 25 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 3 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 33 پیکو فاراد عدسی /50 ولت
خازن 4.7 نانو فاراد عدسی /50 ولت
خازن 44 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 47 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 47 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 5 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 560 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 68 نانو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 680 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 7 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
خازن 8 پیکو فاراد عدسی/50 ولت
نمایش 1 تا 27 از 27 (1 صفحه)

ویژه ها

پاک کننده نوک هویه خشک- پاک کننده نوک هویه صابونی

پاک کننده نوک هویه خشک- پاک کننده نوک هویه صابونی

طریقه استفاده: پاک نوک را برای استفاده راحت با چسب آبکی در کنار میز کار روی سطح صاف بچسبانید. ..

4,500 تومان 5,000 تومان