نماد اعتماد الکترونیکی

خازن 400 ولت 12 محصول وجود دارد