نماد اعتماد الکترونیکی

خازن 350 ولت 4 محصول وجود دارد