نماد اعتماد الکترونیکی

خازن 250 ولت 7 محصول وجود دارد