نماد اعتماد الکترونیکی

خازن 200 ولت 6 محصول وجود دارد