نماد اعتماد الکترونیکی

خازن 160 ولت 8 محصول وجود دارد