نماد اعتماد الکترونیکی

خازن 100 ولت 10 محصول وجود دارد