نماد اعتماد الکترونیکی

خازن 50 ولت 17 محصول وجود دارد