نماد اعتماد الکترونیکی

برد های ال سی دی یک محصول وجود دارد.