نماد اعتماد الکترونیکی

باتری های ریموتی 2 محصول وجود دارد