نماد اعتماد الکترونیکی

کابل VGA و HDMI 5 محصول وجود دارد