نماد اعتماد الکترونیکی

کابل VGA و HDMI 3 محصول وجود دارد