نماد اعتماد الکترونیکی

سوکتهای کامپیوتری و کاور 3 محصول وجود دارد