نماد اعتماد الکترونیکی

سوکت ZIF 2 محصول وجود دارد