نماد اعتماد الکترونیکی

رله 24 ولت یک محصول وجود دارد.