نماد اعتماد الکترونیکی

رله 12 ولت 5 محصول وجود دارد