نماد اعتماد الکترونیکی

رله 6 ولت یک محصول وجود دارد.