نماد اعتماد الکترونیکی

رله 5 ولت 2 محصول وجود دارد