نماد اعتماد الکترونیکی

مقاومت 10 وات 7 محصول وجود دارد