نماد اعتماد الکترونیکی

مقاومت 5 وات 7 محصول وجود دارد