نماد اعتماد الکترونیکی

مقاومت 2 وات 18 محصول وجود دارد