نماد اعتماد الکترونیکی

مقاومت 0.5 وات 11 محصول وجود دارد