نماد اعتماد الکترونیکی

مقاومت 0.25W وات 71 محصول وجود دارد