نماد اعتماد الکترونیکی

مقاومت SMD سایز 1206 43 محصول وجود دارد