نماد اعتماد الکترونیکی

دیود زنر 0.5 وات 27 محصول وجود دارد