نماد اعتماد الکترونیکی

دیوذ زنر 1 وات یک محصول وجود دارد.