نماد اعتماد الکترونیکی

دیود معمولی 9 محصول وجود دارد