نماد اعتماد الکترونیکی

ترانزیستور SMD 9 محصول وجود دارد