سرهویه مخصوص هیتر مدل 900M-T-B نوک معمولی

( 5732 )
سر هویه هیتری از نوع معمولی مخصوص مونتاژ  از جنس مرغوب سازگار با اکثر هویه های سرامیکی و هیترهای هوای گرم.

14,500 تومان

سر هویه هیتری از نوع معمولی مخصوص مونتاژ  از جنس مرغوب سازگار با اکثر هویه های سرامیکی و هیترهای هوای گرم.