پراب مولتي متر نوك سوزني

( 5545 )

28,000 تومان

24,000 تومان

ویژگی اصلی این پراب، سوزنی بودن نوک آن و در عین حال داشتن قابلیت تحمل جریان 20 آمپری می باشد