سوكت 4 پين تلفن RG11

( 1789 )

این سرفیش با استاندارد RJ11 و دارای ورودی 4سیم است. از این فیش جهت اتصال خطوط ADSL  به مودم و یا اتصال تلفن به خط تلفن شهری استفاده میشود.

فیش سر1: نرگی RJ11

فیش سر2: ---

جنس: پلاستیکی