اچار سوکت زن تلفن و شبکه پروسکیت CP-393

( 6204 )
اچار پرس سوکت شبکه و تلغن  4 و6 و 8 پین 
RJ11/RJ12/RJ22/RJ45 مخصوص پرس سوکت های استاندارد

115,000 تومان

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

اچار پرس سوکت شبکه و تلغن  4 و6 و 8 پین 
RJ11/RJ12/RJ22/RJ45 مخصوص پرس سوکت های استاندارد